Posted 12 hours ago
cinnabeun:

君はずっとここにいると思ってたのに
I thought you would always..

cinnabeun:

はずっとここにいるとってたのに

I thought you would always..

Posted 13 hours ago
Posted 13 hours ago

blanq-noirette:

≈ B&W | Insta | BLOG | Rosy ≈

Chẳng mấy khi ở nhà, nghe mẹ kể chuyện gặp bác gái - mẹ của anh C sáng nay ở chợ. Bản thân tự nhiên buột miệng, con và anh C có khi gặp nhau sai thời điểm, nếu như con bây giờ, có thể mọi chuyện sẽ khác. Khi mà anh không thể thông cảm, con không thể hy sinh, cái kết tất yếu là buông nhau ra mà đi cưới vợ gả chồng. 

Từ “có thể” luôn kéo dài thêm những nỗi đau trong ký ức. Sai thời điểm nhưng cũng ai dám chắc là đúng người?

(Source: her-dark-hands)

Posted 13 hours ago
Posted 13 hours ago
Posted 13 hours ago
Posted 13 hours ago

blanq-noirette:

≈ B&W | Insta | BLOG | Rosy ≈

thích quá đi *lăn lăn lăn lăn*

(Source: stanpolito)

Posted 13 hours ago
Posted 13 hours ago
Posted 13 hours ago
Mấy tháng giời mưa, không thấy trời, không thấy mây, chẳng thấy gì. Tự nhiên trong đầu phảng phất câu nói sến súa đã từng nghe 

Đi qua những ngày mưa mới biết yêu thêm những ngày nắng

Chẳng biết bao giờ nắng mới về, những mẩu chuyện rời rạc trên đường hôm nay, mưa rào một cái là đến hè. 
Em đã có những điều lớn lao hơn thế để trông mong.

Mấy tháng giời mưa, không thấy trời, không thấy mây, chẳng thấy gì. Tự nhiên trong đầu phảng phất câu nói sến súa đã từng nghe 

Đi qua những ngày mưa mới biết yêu thêm những ngày nắng

Chẳng biết bao giờ nắng mới về, những mẩu chuyện rời rạc trên đường hôm nay, mưa rào một cái là đến hè. 

Em đã có những điều lớn lao hơn thế để trông mong.

(Source: mochi-bunnies)