Posted 16 hours ago
Posted 16 hours ago
Posted 16 hours ago
  1. me yesterday night : lol who needs sleep
  2. me today: i do. i need sleep.
  3. me tonight: lol who needs sleep
Posted 16 hours ago

tastefullyoffensive:

How Peaches are Sold in China [full story at rocketnews]

Posted 16 hours ago
Posted 16 hours ago
Posted 16 hours ago

fluoric:

報国寺 休耕庵 (by Run*)

matcha latte :o

Posted 16 hours ago

★Choies Kimono Giveaway ★★★★★

choiesclothes:

image

Which kimono you want best??

Two winners can get one free kimono + $15 giftcard from Choies

Details:

1. Follow @ choiesclothes

2. Reblog this post with all words

3. Tag #choiesclothes 

4. Only tumblr followers over 300+ , ages over 13 can join it.

 Open to the worldwide, gift will be sent with free shipping.

From 28th July to 4th August

(winners will be chosen randomly)

All kimono are in discount now.

Check cheap Kimono Here»>

kimono này jujube-jejebu

Posted 1 day ago
Posted 1 day ago
Bạn hỏi, mày hút thuốc lại à? Mình bảo ừ, nó ko hỏi tại sao cũng ko cằn nhằn gì cả, chỉ là sự im lặng. 
Bắt đầu hút cách đây 1 thời gian, rồi bỏ, rồi hút, rồi lại bỏ và rồi lại hút. Qua, bần thần ngửi những ngón tay ám mùi khói thuốc, gai gai nồng nồng. 
Cái mùi vẫn như xưa, chỉ là thấy bản thân mình thay đổi nhiều quá. 
Mọi thứ đều ổn, chỉ là ổn như thế nào mà thôi. 
Chỉ cần ngoan phải không mẹ? 
chỉ cần ngoan… 

Bạn hỏi, mày hút thuốc lại à? Mình bảo ừ, nó ko hỏi tại sao cũng ko cằn nhằn gì cả, chỉ là sự im lặng. 

Bắt đầu hút cách đây 1 thời gian, rồi bỏ, rồi hút, rồi lại bỏ và rồi lại hút. Qua, bần thần ngửi những ngón tay ám mùi khói thuốc, gai gai nồng nồng. 

Cái mùi vẫn như xưa, chỉ là thấy bản thân mình thay đổi nhiều quá. 

Mọi thứ đều ổn, chỉ là ổn như thế nào mà thôi. 

Chỉ cần ngoan phải không mẹ? 

chỉ cần ngoan…